predikanten KZNZusterkerken Zuid Afrika
In 1958 werd ds. Vonkeman door de kerk van Kampen uitgezonden naar
Zuid-Afrika. Onder Gods leiding is hij gestart met zending in KwaZulu-Natal
(KZN). Zijn werk en dat van vele andere zendingspredikanten na hem is rijk
gezegend. De kerk van Kampen heeft steun gekregen van ca. 40
steunbiedende kerken (SBK). Sinds 2015 zijn er geen Nederlandse
zendelingen meer direct betrokken bij de zusterkerken in KZN.
Uit het zendingswerk zijn vijf zusterkerken met lokaal ruim 20 preekplaatsen
ontstaan. Sinds 2002 zijn dit zelfstandige gemeenten die ondersteund
worden vanuit Nederland. Dit zijn de vijf zusterkerken in KZN en hun
predikanten:

1. KwaMncane – ds. Sithole
2. Lensidiso – ds. Funeka
3. Mid-Illovo – ds. Mduduzi  Mahlangu (staat niet op de foto)
4. Ndaleni – ds. Phungula
5. Umbumbulu – ds. Hlela


De NGK Kampen en de SBK steunen de zusterkerken in KZN geestelijk en
financieel op de weg naar verdere zelfstandigheid. De steun is gericht op de
evangelie-verkondiging, de opleiding van predikanten, de vorming en
toerusting van leiders in de gemeenten en waar mogelijk diaconale
projecten. De steun vindt plaats binnen een duurzame samenwerking
waarin de kerken in Nederland en KZN elkaar helpen om met woord en daad
kerk te zijn in de uitdagende omstandigheden waarin ze beiden verkeren.
Coördinatiecommissie Zusterkerken Zuid-Afrika (CZZA)
De CZZA coördineert de contacten in Nederland met de SBK en informeert
twee keer per jaar de SBK over de voortgang en ontwikkelingen bij de
zusterkerken in KZN. Daarnaast onderhoudt de CZZA de contacten met de
zusterkerken in KZN.
De CZZA geeft regelmatig een digitale ‘Nieuwsbrief/Gebedsbrief’ uit om
lezers op de hoogte te houden over de voortgang van het reilen en zeilen
van de zusterkerken. Deze ‘Nieuwsbrief/Gebedsbrief’ wordt meestal
gepubliceerd in de kerkbode en is ook te lezen op de
website www.zusterkerkenkwazulu.nl 
De CZZA bestaat momenteel uit de volgende mensen: C. Stam (voorzitter),
A.M. Maris (secretaris), J. v.d. Berg (penningmeester), ds. A. Siebenga (lid) en Jaap Jan ten Hoeve (lid) en Wilfred van der Werf – van Dijk (financiën) Contactpersoon: Annemarie Maris (czza@ngkkampen.nl).

F’nallusfeest
Jaarlijks wordt in het eerste weekend van november het F’nallusfeest
georganiseerd. Een grote markt met de verkoop van nog bruikbare spullen,
allerlei lekkernijen en natuurlijk met het rad van fortuin. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de zusterkerken in KZN. Contactpersoon: Jaap-Jan
ten Hoeve jaapjan.tenhoeve@gmail.com
Steun de zusterkerken in KZN
Door de moeilijke sociaal economische omstandigheden in Zuid-Afrika zijn
onze jonge zusterkerken in grote mate afhankelijk van financiële steun uit
Nederland. Elke eerste zondag van de maand is de eerste collecte bestemd
voor onze zusterkerken in KZN. Daarnaast vragen we u/jou om periodiek
(maandelijks/jaarlijks) een gift over te maken voor onze zusterkerken in
KZN. Dat kan op rekening NL42 SNSB 0909 9565 96 t.n.v. Zending NGK
Kampen. Contactpersoon: Hans van den Berg (hansvd.berg13@gmail.com)

Terug naar overzicht

NGK Nieuwe Kerk Kampen

Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.

Lid worden

 

SNel naar

 

Contact

Broederweg 34
8261 GT Kampen
T. 038-3312865

Contactpagina

Volg ons ook op:

© Copyright 2019 - ANBI - Privacystatement - inloggen